بەش‌بەش کردنی هارد بە ویندۆز
لە ئەم فێرکاریە دا فێرئەبین کە چۆن بە ئاسانی  و بێ سوود وەرگرتن لە پرۆگرامی گران وئالۆز بەبێ کێشە هاردەکەمان بەش بەش بکەین ، واتا درایڤ درووست بکەین ، درایڤ بسرینەوە فۆرماتی درایڤەکانمان بگۆرین ، ناو و سایزیان بگۆرین.

Share This