فێربوون ویندۆز٨  بە زمانی کوردی . لەم فێرکاری لە بارەی ویندۆز ٨ و چۆنیەتی ئیش کردن پێ باس دەکەین ، لە بارەی بەشی ستارتی ویندۆز کە زۆر گۆڕانکاری بە سەردا هاتووە و چۆنیەتی ئیش کردن بە ستارت و کردنەوە و داخستنی ویندۆوەکان ،باسی کۆرنێرەکانی ویندۆز دەکەین کە بۆ ئاسان بوونی ئیش کردن بە ویندۆز زۆر گۆڕانکاری بە سەردا هاتووە ،بەشی مترۆ و زیاتر .

بۆ فێرکاری زیاتر سەردانی

http://win.hooshyarsoft.com

Share This